تماس با ما - شرکت زرین گشت

تماس با ما

بخش پاسخگویی به سوالات :   ۰۲۱ – ۸۸ ۴۴ ۴۴ ۹۶ 

بخش رزرو خودرو مورد نظر :

۰۹۱۲ – ۲۲۲ ۰ ۷۲۲

۰۹۱۲ – ۲۲۲ ۰ ۸۲۲

۰۹۱۲ – ۳۴۰ ۴۸ ۸۵

۰۲۱ – ۸۸ ۴۴ ۴۴ ۹۵

فکس :   ۰۲۱ – ۸۸ ۴۴ ۴۴ ۹۷

وب سایت :   www.zarrin-gn.com

ایمیل :   info@zarrin-gn.com

آدرس :  تهران – خیابان سهروردی شمالی – چهار راه کیهان – خیابان زینالی شرقی – پلاک ۵۴  – واحد ۱۳