اجاره خودروهای شاسی بلند
اجاره خودروهای کروک
اجاره خودروهای چهاردرب

نوع خودرو ها :

  • همه خودرو ها
  • شاسی بلند
  • چهار درب
  • کروک
  • کلاسیک
  • گروهی

کیا اپتیما

اجاره خودرو کیا اپتیما

تعداد سرنشین : 5 نفر

حجم موتور : 2359 سی سی

نوع گیربکس : اتوماتیک

رنگ خودرو :   

اجاره روزانه : از 2,500,000 تومان

اجاره ماشین عروس با راننده :
-

اجاره ماشین عروس بدون راننده :
-

ولوو اسکانیا

اجاره خودرو ولوو اسکانیا

تعداد سرنشین : 30 نفر

حجم موتور : 9400 سی سی

نوع گیربکس : اتوماتیک

رنگ خودرو :   

اجاره روزانه : توافقی

اجاره ماشین عروس با راننده :
-

اجاره ماشین عروس بدون راننده :
-

پورشه باکستر

اجاره خودرو پورشه باکستر

تعداد سرنشین : 2 نفر

حجم موتور : 3400 سی سی

نوع گیربکس : اتوماتیک

رنگ خودرو :   

اجاره روزانه : از 7,000,000 تومان

اجاره ماشین عروس با راننده :
-

اجاره ماشین عروس بدون راننده :
-

بنز C200

اجاره خودرو بنز C200

تعداد سرنشین : 5 نفر

حجم موتور : 1800 سی سی

نوع گیربکس : اتوماتیک

رنگ خودرو :   

اجاره روزانه : از 3,000,000 تومان

اجاره ماشین عروس با راننده :
-

اجاره ماشین عروس بدون راننده :
-

کیا اسپورتیج

اجاره خودرو کیا اسپورتیج

تعداد سرنشین : 5 نفر

حجم موتور : 2359 سی سی

نوع گیربکس : اتوماتیک

رنگ خودرو :   

اجاره روزانه : از 2,300,000 تومان

اجاره ماشین عروس با راننده :
-

اجاره ماشین عروس بدون راننده :
-

بنز SL500

اجاره خودرو بنز SL500

تعداد سرنشین : 2 نفر

حجم موتور : 4663 سی سی

نوع گیربکس : اتوماتیک

رنگ خودرو :   

اجاره روزانه : تماس بگیرید

اجاره ماشین عروس با راننده :
-

اجاره ماشین عروس بدون راننده :
-

بنز E250

اجاره خودرو بنز E250

تعداد سرنشین : 5 نفر

حجم موتور : 2100 سی سی

نوع گیربکس : اتوماتیک

رنگ خودرو :   

اجاره روزانه : از 7,000,000 تومان

اجاره ماشین عروس با راننده :
-

اجاره ماشین عروس بدون راننده :
-

بی ام و ۵۲۸

اجاره خودرو بی ام و ۵۲۸

تعداد سرنشین : 5 نفر

حجم موتور : 2000 سی سی

نوع گیربکس : اتوماتیک

رنگ خودرو :   

اجاره روزانه : از 8,350,000 تومان

اجاره ماشین عروس با راننده :
-

اجاره ماشین عروس بدون راننده :
-

ون هیوندای H350

اجاره خودرو ون هیوندای H350

تعداد سرنشین : -

حجم موتور : -

نوع گیربکس : -

رنگ خودرو :   

اجاره روزانه : از 4,500,000 تومان

اجاره ماشین عروس با راننده :
-

اجاره ماشین عروس بدون راننده :
-

بنز CLS 500

اجاره خودرو بنز CLS 500

تعداد سرنشین : 4 نفر

حجم موتور : 4700 سی سی

نوع گیربکس : اتوماتیک

رنگ خودرو :   

اجاره روزانه : از 8,500,000 تومان

اجاره ماشین عروس با راننده :
-

اجاره ماشین عروس بدون راننده :
-

بی ام و ۶۳۰

اجاره خودرو بی ام و ۶۳۰

تعداد سرنشین : 4 نفر

حجم موتور : 2996 سی سی

نوع گیربکس : اتوماتیک

رنگ خودرو :   

اجاره روزانه : از 5,000,000 تومان

اجاره ماشین عروس با راننده :
-

اجاره ماشین عروس بدون راننده :
-

فیات دوکاتو

اجاره خودرو فیات دوکاتو

تعداد سرنشین : 17 نفر

حجم موتور : 2287 سی سی

نوع گیربکس : دستی

رنگ خودرو :   

اجاره روزانه : تماس بگیرید

اجاره ماشین عروس با راننده :
-

اجاره ماشین عروس بدون راننده :
-

مزدا ۳

اجاره خودرو مزدا ۳

تعداد سرنشین : 5 نفر

حجم موتور : 2000 سی سی

نوع گیربکس : اتوماتیک

رنگ خودرو :   

اجاره روزانه : از 2,000,000 تومان

اجاره ماشین عروس با راننده :
-

اجاره ماشین عروس بدون راننده :
-

مازراتی گرن کابریو

اجاره خودرو مازراتی گرن کابریو

تعداد سرنشین : 4 نفر

حجم موتور : 4700 سی سی

نوع گیربکس : اتوماتیک تیپ ترونیک

رنگ خودرو :   

اجاره روزانه : از 8,000,000 تومان

اجاره ماشین عروس با راننده :
-

اجاره ماشین عروس بدون راننده :
-

هیوندای سانتافه

اجاره خودرو هیوندای سانتافه

تعداد سرنشین : 7 نفر

حجم موتور : 2359 سی سی

نوع گیربکس : اتوماتیک

رنگ خودرو :   

اجاره روزانه : از 2,500,000 تومان

اجاره ماشین عروس با راننده :
-

اجاره ماشین عروس بدون راننده :
-

بی ام و ۷۳۰

اجاره خودرو بی ام و ۷۳۰

تعداد سرنشین : -

حجم موتور : -

نوع گیربکس : -

رنگ خودرو :   

اجاره روزانه : 9,000,000 تومان

اجاره ماشین عروس با راننده :
-

اجاره ماشین عروس بدون راننده :
-

بی ام و X6

اجاره خودرو بی ام و X6

تعداد سرنشین : 5 نفر

حجم موتور : 3000 سی سی

نوع گیربکس : اتوماتیک

رنگ خودرو :   

اجاره روزانه : از 8,900,000 تومان

اجاره ماشین عروس با راننده :
-

اجاره ماشین عروس بدون راننده :
-

بی ام و Z4

اجاره خودرو بی ام و Z4

تعداد سرنشین : 2 نفر

حجم موتور : 3000 سی سی

نوع گیربکس : اتوماتیک

رنگ خودرو :   

اجاره روزانه : از 6,000,000 تومان

اجاره ماشین عروس با راننده :
-

اجاره ماشین عروس بدون راننده :
-

بی ام و ۷۵۰

اجاره خودرو بی ام و ۷۵۰

تعداد سرنشین : 5 نفر

حجم موتور : 4400 سی سی

نوع گیربکس : اتوماتیک

رنگ خودرو :   

اجاره روزانه : تماس بگیرید

اجاره ماشین عروس با راننده :
-

اجاره ماشین عروس بدون راننده :
-

بنز S500

اجاره خودرو بنز S500

تعداد سرنشین : 5 نفر

حجم موتور : 4663 سی سی

نوع گیربکس : اتوماتیک

رنگ خودرو :   

اجاره روزانه : از 7,000,000 تومان

اجاره ماشین عروس با راننده :
-

اجاره ماشین عروس بدون راننده :
-

مازراتی کواتروپورته

اجاره خودرو مازراتی کواتروپورته

تعداد سرنشین : 4 نفر

حجم موتور : 4700 سی سی

نوع گیربکس : اتوماتیک تیپ ترونیک

رنگ خودرو :   

اجاره روزانه : از 8,000,000 تومان

اجاره ماشین عروس با راننده :
-

اجاره ماشین عروس بدون راننده :
-

پورشه کاین

اجاره خودرو پورشه کاین

تعداد سرنشین : 5 نفر

حجم موتور : 4800 سی سی

نوع گیربکس : اتوماتیک

رنگ خودرو :   

اجاره روزانه : از 8,500,000 تومان

اجاره ماشین عروس با راننده :
-

اجاره ماشین عروس بدون راننده :
-

ون هایس

اجاره خودرو ون هایس

تعداد سرنشین : 14 نفر

حجم موتور : 2694 سی سی

نوع گیربکس : اتوماتیک

رنگ خودرو :   

اجاره روزانه : از 4,500,000 تومان

اجاره ماشین عروس با راننده :
-

اجاره ماشین عروس بدون راننده :
-

پورشه پانامرا

اجاره خودرو پورشه پانامرا

تعداد سرنشین : 4 نفر

حجم موتور : 4800 سی سی

نوع گیربکس : اتوماتیک

رنگ خودرو :   

اجاره روزانه : از 7,500,000 تومان

اجاره ماشین عروس با راننده :
-

اجاره ماشین عروس بدون راننده :
-

هیوندای جنسیس

اجاره خودرو هیوندای جنسیس

تعداد سرنشین : 5 نفر

حجم موتور : 3778 سی سی

نوع گیربکس : اتوماتیک

رنگ خودرو :   

اجاره روزانه : از 3,000,000 تومان

اجاره ماشین عروس با راننده :
-

اجاره ماشین عروس بدون راننده :
-

بنز E300

اجاره خودرو بنز E300

تعداد سرنشین : 5 نفر

حجم موتور : 2996 سی سی

نوع گیربکس : اتوماتیک

رنگ خودرو :   

اجاره روزانه : تماس بگیرید

اجاره ماشین عروس با راننده :
-

اجاره ماشین عروس بدون راننده :
-

هیوندای سوناتا

اجاره خودرو هیوندای سوناتا

تعداد سرنشین : 5 نفر

حجم موتور : 2359 سی سی

نوع گیربکس : اتوماتیک

رنگ خودرو :   

اجاره روزانه : از 2,000,000 تومان

اجاره ماشین عروس با راننده :
-

اجاره ماشین عروس بدون راننده :
-

تویوتا لندکروز

اجاره خودرو تویوتا لندکروز

تعداد سرنشین : 7 نفر

حجم موتور : 5700 سی سی

نوع گیربکس : اتوماتیک

رنگ خودرو :   

اجاره روزانه : از 6,000,000 تومان

اجاره ماشین عروس با راننده :
-

اجاره ماشین عروس بدون راننده :
-

اجاره خودرو بی ام و i8

اجاره خودرو اجاره خودرو بی ام و i8

تعداد سرنشین : 2 نفر

حجم موتور : 1500 سی سی

نوع گیربکس : -

رنگ خودرو :   

اجاره روزانه : از 15,500,000 تومان

اجاره ماشین عروس با راننده :
-

اجاره ماشین عروس بدون راننده :
-

بی ام و ۳۳۰

اجاره خودرو بی ام و ۳۳۰

تعداد سرنشین : 4 نفره نفر

حجم موتور : 3000 سی سی سی سی

نوع گیربکس : اتوماتیک

رنگ خودرو :   

اجاره روزانه : از 4,000,000 تومان

اجاره ماشین عروس با راننده :
-

اجاره ماشین عروس بدون راننده :
-

اجاره ماشین عروس

کرایه ماشین, کرایه ارزانترین ماشین ها, کرایه ماشین های لوکس و تشریفات, کرایه خودرو, مدل ماشین عروس, ماشین کرایه ای اجاره انواع خودرو های لوکس و تشریفاتی, اجاره ماشین عروس گل زده, اجاره ماشین عروس شاسی بلند, اجاره ماشین عروس کروک, اجاره ماشین عروس کوپه, اجاره ماشین عروس چهاردرب, اجاره ماشین عروس تهران, اجاره ماشین عروس کرج, اجاره ماشین عروس سفید, اجاره ماشین عروس ارزان, رنت ماشین عروس